Σχετικά με την Αριστεία

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ (ΘΕΑ) συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά, Βραβεία Αριστείας στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Στόχος των Βραβείων είναι να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν πρωτότυπες προτάσεις που συμβάλουν στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών βασισμένων σε νέες τεχνολογίες, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, στην εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών αλλά και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε παραδοσιακούς τομείς ανάπτυξης με χρήση πρωτοποριακών συστημάτων ή με παροχή επιπλέον σύγχρονων υπηρεσιών.

Θεματικές Περιοχές
Τα Βραβεία Αριστείας στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα, χωρίζονται σε τέσσερις θεματικές περιοχές αιχμής:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΥΓΕΙΑ

 

Σε ποιούς απευθύνεται
Τα Βραβεία Αριστείας στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα απευθύνονται σε:

 • Άτομα που έχουν μια επιχειρηματική, καινοτόμο ιδέα χωρίς να είναι απαραίτητη προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία (22 ετών και άνω)
 • Ομάδες φυσικών προσώπων (22 ετών και άνω)
 • Νεοσύστατες εταιρίες (με ελάχιστο χρόνο λειτουργίας: 1 έτος και μέγιστο χρόνο λειτουργίας: 3 έτη)

Διαβάστε επίσης τους ΌΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βραβεία

1o Βραβείο

 • Χρηματική ενίσχυση ποσού 2.000 Ευρώ για την υποστήριξη στην υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας.
 • Φιλοξενία- στέγαση μίας (1) επιχειρηματικής ομάδας στις εγκαταστάσεις της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.), κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της Θερμοκοιτίδας από 1 Φεβρουαρίου 2017 έως 31 Ιανουαρίου 2018. Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας θα παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας.
 • Διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη για ένα άτομο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες που διοργανώνεται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
 • Δημιουργία εταιρικής και προϊοντικής ταυτότητας, παροχή ενός εύρους συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης (mentorship) και υπηρεσίες επικοινωνίας από την εταιρεία admore (www.admore.gr).

2ο Βραβείο

 • Φιλοξενία- στέγαση μίας (1) επιχειρηματικής ομάδας στις εγκαταστάσεις της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.), κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της Θερμοκοιτίδας από 1 Φεβρουαρίου 2017 έως 31 Οκτωβρίου 2017. Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας θα παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας.
 • Διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη για ένα άτομο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες που διοργανώνεται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

3ο Βραβείο

 • Φιλοξενία- στέγαση μίας (1) επιχειρηματικής ομάδας στις εγκαταστάσεις της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.), κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της Θερμοκοιτίδας από 1 Φεβρουαρίου 2017 έως 31 Οκτωβρίου 2017. Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας θα παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας.
 • Διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη για ένα άτομο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες που διοργανώνεται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

 

Η πρωτοβουλία αυτή σκοπεύει να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο ενθάρρυνσης και έμπνευσης για νέους επίδοξους ερευνητές & επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα οικονομικά μέσα ή τα κατάλληλα εργαλεία υποστήριξης, και φιλοδοξεί να συμβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη διάδοση πρακτικών καινοτόμου επιχειρηματικότητας με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέσω βέλτιστων επιχειρηματικών δεξιοτήτων και νέων εφαρμογών.

 

Mε την υποστήριξη:

supporters