ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2016 // ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κατ’ εφαρμογή του όρου 5 της Β’ Ενότητας των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού, ανακοινώνεται ότι τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού παρατείνοντας την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων. Το Χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού διαμορφώνεται ως εξής:

Λήξη υποβολής προτάσεων: 15/12/2016

Λήξη αξιολόγησης προτάσεων: 16/01/2017

Ολοκλήρωση διαγωνισμού: Τέλη Ιανουαρίου 2017