ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2014 // Επίσημη Ανακοίνωση των Αριστείων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 2014

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Βασίλειος Γρηγορίου, o Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας, Χρήστος Βασιλάκος και ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ανακοίνωσαν σε Συνέντευξη Τύπου, τη διοργάνωση των Αριστείων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 2014. Η Συνέντευξη Τύπου έλαβε χώρα την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Στόχος των Βραβείων είναι να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν πρωτότυπες προτάσεις που συμβάλουν στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών βασισμένων σε νέες τεχνολογίες, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, στην εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών αλλά και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε παραδοσιακούς τομείς ανάπτυξης με χρήση πρωτοποριακών συστημάτων ή με παροχή επιπλέον σύγχρονων υπηρεσιών.