ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2014 // Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο των Βραβείων «Αριστεία Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 2014», ανακοινώνεται ότι η τελετή απονομής των Βραβείων θα λάβει χώρα στις 13 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αίθουσα Λεωνίδας Ζέρβας).

Οι 4 προτάσεις που διακρίθηκαν είναι οι ακόλουθες:

1. Βραβείο Διαγωνισμού
Τίτλος Πρότασης: «c-MUSE (Cultural Memory as Updated Site-specific Experience): σύστημα ψηφιακής εξιστόρησης για τρεις αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας»
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ονόματα Ομάδας: Βέργαδος Δημήτριος, Κόμη Ελευθερία, Ταμπούρης Κωνσταντίνος

2. Τιμητική Διάκριση
Τίτλος Πρότασης: «PROSVASIS http://www.prosvasis.co/»
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ονόματα Ομάδας: Δασκαλοπουλου Ευτυχία, Καπογιαννόπουλος Βασίλειος, Φαζάκης Νικόλαος,   Καζία Ελένη

3. Τιμητική Διάκριση
Τίτλος Πρότασης: «Υδροστρόβιλος Παραγωγής Ηλεκτρισμού από μικρές Υδατοπτώσεις»
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ονόματα Ομάδας: Θεοχάρης Κωνσταντίνος, Θεοχάρης Δημήτριος

4. Τιμητική Διάκριση
Τίτλος Πρότασης: «Έξυπνος κάδος ανακύκλωσης μαγειρικών ελαίων από οικιακούς χρήστες»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ονόματα Ομάδας: Συλάκου Μαρία, Δάβρης Παναγιώτης, Φολερός Δημήτριος

Στο πλαίσιο της τελετής θα διοργανωθεί συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με τη συμμετοχή εκπρoσώπων από τη Βιομηχανία.