ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2014 // Τροποποίηση Χρονοδιαγράμματος Διαγωνισμού

Κατ’ εφαρμογή του όρου 5 της Β’ Ενότητας των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού, ανακοινώνεται ότι τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού παρακάμπτοντας την Α’ φάση πρόκρισης. Οι επικρατέστερες προτάσεις θα ανακοινωθούν οριστικά στην ειδική τελετή βράβευσης, η ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού μαζί με την αποστολή σχετικών προσκλήσεων.